08. 05. 2021
Start Polen Niemieccy pośred­nicy oferowali krajom UE 100 mln dawek szcze­pionek na czarnym rynku

Niemieccy pośred­nicy oferowali krajom UE 100 mln dawek szcze­pionek na czarnym rynku

Afera! Niemieccy pośrednicy oferowali krajom UE 100 mln dawek szczepionek na czarnym rynku
Niemieccy pośred­nicy oferowali państwom UE sprzedaż na czarnym rynku 100 mln dawek szcze­pionki przeciw Covid-19 firmy Astra­Ze­neca – poin­for­mował dziennik BILD. Rząd Niemiec przyznał, że otrzymał takie oferty, lecz z nich nie skorzystał.

Według niemieckiego tabloidu, pośred­nicy poch­odzą z Nadrenii Półno­cnej-West­falii. Gazeta nie podała więcej szcze­gółów na ich temat.

BILD cytuje przy tym wysyła­nego do rządów e‑maila z ofertą kupna. „Biznes­meni“ mieli przyj­mować zamó­wienia powyżej 1 mln dawek i ocze­kiwać pisem­nego potwier­dzenia zamó­wienia oraz banko­wych gwarancji. Zapew­niali też o możli­wości sprawdzenia auten­ty­cz­ności prepa­ratu i gwarancji dostawy do końca marca.

Poda­wana przez nich cena to 10 dolarów, czyli około cztery razy wyższa od tej, za którą szcze­pionki Astra­Ze­neca kupiła Unia Europejska.

Cyto­wany przez „Bilda“ rzecznik niemieckiego ministra zdrowia Jensa Spahna potwier­dził, że resort otrzymywał podobne oferty „mniej lub bard­ziej poważne“, jednak nie skor­zystał z żadnej z nich.

W ubie­głym tygodniu włoska policja wszc­zęła śledztwo w sprawie podob­nych ofert skła­d­anych władzom regionu Wenecja Euga­ne­jska. Region otrzymał m.in. propo­zycje zakupu szcze­pionek Pfizer-BioN­Tech, Astra­Ze­neca i rosy­js­kiego Sput­nika V.

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here