Lampe­dusa: niele­galni imigranci z Tunezji świę­tują, hotspot Covid zami­enia się w dysko­tekę (wideo)

Lampedusa: nielegalni imigranci z Tunezji świętują, hotspot Covid zamienia się w dyskotekę (wideo)

Hotspot na Lampe­dusie zeszłej nocy: „Biedni imigranci” z Tunezji, którzy uciekli z wojny puni­ckiej 2.0, śpie­wają dziko. Jakże szczęś­liwi muszą być włoscy podatnicy!

Możesz zrozu­mieć, dlac­zego świę­tują? Wiedzą, że rząd włoski wkrótce przy­wiezie ich na Sycylię, a stamtąd w różne rejony Włoch na regu­lar­nych stat­kach, skąd będą mogli się ukrywać bez poważnych niepełnosprawności.

Źródło: VoxNews

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here