Merkel ugryzła się w palec mimo ostrzeżenia papugi w ptaszarni

MARLOW – Tuż przed wybo­rami feder­al­nymi Angela Merkel złożyła nies­pod­zie­waną wizytę w swoim dawnym okręgu wybor­czym. „Chciałam jeszcze raz powied­zieć Arri­ve­derci“ – powied­ziała w czwartek (23 września) ustę­pu­jąca kanclerz na coty­god­niowym targu w Greifs­waldzie. Punktem kulmi­nacy­jnym wizyty Angeli Merkel w Marlow była wizyta w parku ptaków. Wręc­zono jej papie­rowy kubek ze spec­jalną karmą dla ptaków. Jeden z ptaków, praw­do­pod­obnie mocno rozc­za­rowana reinkar­nacja dawnego wiel­kiego CDU, podzię­kował pani kanclerz za jej działal­ność rządową odważnym ugry­zi­e­niem w palec.

Tłumaczenie:
Pytanie: „Paul­chen kto musi iść?“.
Papuga: „Merkel musi odejść!“

Merkel ostrzeżona przez papugę lata temu

O tym, że te inte­li­g­entne ptaki były i nadal są kryty­czne wobec kanclerstwa Merkel, prze­ko­nała się jakiś czas temu papuga Paul­chen, która doma­gała się wówczas nawet jej dymisji. Nie powinna była rzucać tego ostrzeżenia na wiatr. Zobacz video:

 

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here