Powstrzymać agitację Merkla wobec Polski!

Dowiedz się od Willy’ego Brandta w poli­tyce Europy Wschodniej! 

Partia „Alter­na­tywa dla Niemiec“ (AfD) opowiada się za poszano­wa­niem suwe­ren­ności narodowej innych państw i położe­niem kresu aroganckiemu wąchaniu Wschodu. Niemcy nie potrze­bują bowiem dalszej izolacji w poli­tyce zagra­nicznej, lecz dobrych stosunków we wszyst­kich kierunkach.

Źródło:: AfD

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here