Premier Słowenii Janez Janša: „UE nie otworzy euro­pe­js­kich kory­tarzy migra­cy­jnych dla Afganistanu“

Janez Janša · Foto: Archiv Demokracija

Premier Słowenii Janez Janša ostrzega przed otwar­tymi drzwiami dla Afgańc­zyków ubie­ga­ją­cych się o azyl:
 

„Jeśli kobiety mogą się orga­ni­zować i walczyć z talibami w niek­tórych częściach Afga­ni­stanu, mężc­zyźni powinni być w stanie robić to samo. Nie jest zada­niem UE ani Słowenii pomagać i płacić wszystkim na świecie, którzy ucie­kają zamiast walczyć o swoją ojczyznę.“

Oraz: „UE nie otworzy euro­pe­js­kich kory­tarzy migra­cy­jnych dla Afga­ni­stanu. Nie dopuścimy do powtór­zenia stra­te­gicz­nego błędu z 2015 roku. Musimy tylko pomóc ludziom, którzy pomogli nam podczas operacji NATO i państwom strze­gącym zewnę­trznej granicy UE, aby w pełni ją chronić.“

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein