„Support Tuska“ i ohydny wpis po wybo­rach prezy­denckich. „Nowy poziom absurdu“

„Support Tuska“ i ohydny wpis po wyborach prezydenckich. „Nowy poziom absurdu“

Leszek Jażdżewski, znany jako „support Tuska“, nadal komen­tuje na twit­terze poli­ty­czną sytu­ację w Polsce. I popisał się skan­da­li­cznym stwier­dze­niem, że do 2023 roku „umrze ponad milion osób“, a to miałoby oznaczać, że PiS „osią­gnął szczyt poparcia“. – Nie wiem, czy Pan widzi, co napisał – odpo­wied­ział jeden z intern­autów.

Leszek Jażdżewski szer­szej publi­cz­ności dał się poznać na początku maja 2019 roku. Publi­cysta, wystę­pując przed szefem Rady Euro­pe­js­kiej Donaldem Tuskiem, mówił m.in., że „Kościół katolicki w Polsce obciążony niewy­jaś­nionymi skan­da­lami pedo­fils­kimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby spra­wować funkcję sumi­enia narodu“. Jego skan­da­li­czne wystą­pienie docze­kało się fali krytyki, a do Jażdżew­skiego przyległo okreś­lenie „support Tuska“. 

Wiadomo już, że wybory prezy­denckie w 2020 roku zakońc­zyły się zwycięstwem Andrzeja Dudy. Jażdżewski ponownie „zabłysnął“, komen­tując wyniki – tym razem w mediach społecz­nościo­wych.

- Do 2023 umrze ponad milion osób (419 tys. zgonów w 2019). A prawa wyborcze otrzyma ponad milion dzisie­js­zych nasto­latków. Prefe­rencje wyborcze w zależ­ności od wieku znacie. PiS właśnie osią­gnął swój szczyt poparcia. Teraz zacznie się powolne schodzenie z wyso­kiej góry

- napisał Jażdżewski.

Do 2023 umrze ponad milion osób (419 tys. zgonów w 2019). A prawa wyborcze otrzyma ponad milion dzisie­js­zych nasto­latków. Prefe­rencje wyborcze w zależ­ności od wieku znacie. PiS właśnie osią­gnął swój szczyt poparcia. Teraz zacznie się powolne schodzenie z wyso­kiej góry.

— Leszek Jażdżewski (@LesJazd) July 13, 2020

Wielu intern­autów wpis odebrało jako skan­da­li­czny – szcze­gólnie frag­ment o śmierci elek­to­ratu partii rząd­zącej. Dali temu wyraz w komen­tarzach.

Życzenie komu­kol­wiek śmierci jest jednym z najbard­ziej obrzyd­li­wych prze­jawów odczło­wie­czenia.

— Wilk II Fryderyk ✝️🇵🇱 (@wilk_ii) July 13, 2020

To jest jednak nowy poziom absurdu: zamiast prowadzić konstruk­tywną poli­tykę i nauczyć się prowadzenia dialogu z każdym, lepiej czekać, aż wyborcy prze­ciwnej partii wymrą 😄

— Mariusz Galek (@GalekMariusz) July 13, 2020

Jak wielkim dege­ne­ratem trzeba być aby przy­szłego sukcesu wybor­c­zego upatrywać w zgonach niesprzy­ja­jącego obecnie elek­to­ratu, zamiast zasta­nowić się nad jaką­kol­wiek propo­zycją progra­mową dla tych osób.

— Krzy­sztof🇵🇱 (@Sound_of_Chris) July 13, 2020

Nie wiem czy Pan widzi co Pan napisał.

— Tomasz Witkowski 🇵🇱 (@skyPAPA_) July 13, 2020

 

Źródło: twitter.com, niezalezna.pl

 

 

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here