Umiar­ko­wany berliński imam chce usunąć łecht­aczkę z kobiet wyma­ga­ją­cych seksualnie

Screenshot (Youtube)

„Jeśli kobieta ma zbyt długą łecht­aczkę, ma wielkie pragnienie seksu. Poprzez usun­ięcie tego małego kawałka, relacje tej kobiety zostaną unor­mo­wane.“ Jest to islamska teza Ahmada Abula Baraa, niemieckiego kaznod­ziei pale­s­tyńs­kiego poch­odzenia. Ten czło­wiek, podobnie jak miliony innych, przybył do Europy jako „ucho­dźca“ i jest uważany za „umiar­ko­wa­nego imama“.

Baraa swobo­dnie publi­kuje te teorie na Youtube i portalach społecz­nościo­wych, takich jak Twitter i Face­book, ale nie inter­we­niują w tym przy­padku, woląc prowadzić swoją „walkę z prawem“.

Bara to imam berlińs­kiego meczetu „As Sahaba“, który znaj­duje się tuż obok meczetu „Al Nur“, znanego z rekrut­acji islams­kich funda­men­ta­listów. I jest on tak szano­wany przez islams­kich mieszkańców Berlina, że mówi się, iż towar­zyszy wiernym w piel­grzymce do Mekki i Medyny.

Źródło: VoxNews

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here