web analytics

Zielona mutacja: od pokojowego ekologa do makabrycznego wspólnika podżegaczy wojennych i wielkiego biznesu. Zdjęcie: shutterstock

Teraz, gdy zwolennicy AFD są nazywani nazistami i faszystami podczas demonstracji zorganizowanych przez niemiecki rząd przeciwko “prawicy”, powinniśmy przyjrzeć się bliżej pojęciu faszyzmu.

Ekspertem w dziedzinie definiowania faszyzmu był bułgarski komunista Georgi Dimitroff. (Przypomnijmy: Dimitroff został aresztowany w związku z pożarem Reichstagu w 1933 roku. Udało mu się jednak wybronić i został zwolniony). Dimitroff zdefiniował faszyzm jako “terrorystyczną dyktaturę najbardziej reakcyjnych, szowinistycznych i imperialistycznych elementów kapitału finansowego” (VII Światowy Kongres Kominternu 1935). Należy od razu powiedzieć, że definicja ta jest uważana za antypaństwową w dzisiejszej RFN. Obywatele wierzący w państwo muszą zatem przestać czytać w tym momencie!

W ten sposób Dimitroff lokalizuje faszyzm w kapitale finansowym! Oczywiście wymaga to teraz od autora określenia jego lokalizacji. Podobnie jak wszyscy komuniści lat trzydziestych, Dimitroff naturalnie odrzucił kapitalizm jako system gospodarczy. Ale kapitał finansowy to nic innego jak monetarny kręgosłup kapitalizmu. Wszystkie duże firmy są dziś zorganizowane jako korporacje giełdowe i regularnie wymagają zastrzyków kapitału z rynków finansowych. Jest to również związane z prawem malejących zysków postulowanym przez Marksa (lub Engelsa). Prawo to uniemożliwia firmom sfinansowanie wszystkich niezbędnych inwestycji z przepływów pieniężnych w perspektywie długoterminowej. Są one zatem zmuszone do zaspokajania swoich potrzeb kapitałowych za pośrednictwem rynku kapitałowego.

Po tym, jak wszystkie socjalistyczne eksperymenty, na przykład od “narodowego” do “realnie istniejącego”, zakończyły się niepowodzeniem, dzisiejsza globalna gospodarka jest zasadniczo zorganizowana według zasad kapitalistycznych, a rynki finansowe są niezbędnym efektem ubocznym. Pod tym względem rynki finansowe nie prowadzą a priori do faszyzmu.

Jednak przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej prawie 100 bilionów dolarów, globalne rynki finansowe stanowią ogromną siłę, która nie jest ograniczona żadną formą kontroli. Akcje są często zarządzane przez fundusze, które z kolei tworzą stowarzyszenia, takie jak stowarzyszenie Climate Action 100 plus (https://www.climateaction100.org/about/), o którym już kilkakrotnie tutaj wspominaliśmy. Stowarzyszenie to zarządza obecnie kapitalizacją rynkową w wysokości 68 bilionów dolarów i ma na celu pomoc w osiągnięciu globalnego przełomu w oszustwach klimatycznych.

Gracze ci nie są już zainteresowani tradycyjnym finansowaniem korporacyjnym, ale nową koncepcją biznesową: fantazjując o zbliżającym się końcu świata z powodu rzekomych i nieudowodnionych zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka, mają zostać otwarte zupełnie nowe, wysoce lukratywne obszary biznesowe, które w przeciwnym razie byłyby całkowicie bezcelowe.

Nie chodzi tu tylko o turbiny wiatrowe i systemy fotowoltaiczne, gdzie potencjalne zyski są już możliwe do osiągnięcia. Prawdziwym przełomem byłaby konwersja wszystkich procesów produkcyjnych na procesy wolne od CO2, takie jak produkcja stali i cementu bez CO2 i wiele innych. Całe zaopatrzenie w energię ma zostać przekształcone z gazu ziemnego (metanu) w “zielony wodór”, który byłby dziesiątki razy droższy niż metan. Tradycyjne rolnictwo ma również zniknąć, ponieważ jest “szkodliwe dla klimatu” i zostać zastąpione przez przemysłową produkcję wegańskich śmieci na dużą skalę w oparciu o genetycznie zmodyfikowane rośliny, na które kilku graczy będzie posiadało patenty i czerpało bajeczne zyski. Rośliny nie będą już uprawiane na polach, ale pionowo jeden na drugim w silosach (rolnictwo wertykalne). Zwolnione w ten sposób pola zostaną “znaturalizowane” i zapewnią miejsce dla niedźwiedzi i wilków!

W przeciwieństwie do poprzednich rewolucji przemysłowych, celem nie jest uczynienie towarów i usług tańszymi, ani w ogóle opracowanie nowych towarów i usług, ale uczynienie istniejących towarów i usług droższymi, a tym samym niezmierne zwiększenie zysków funduszy kosztem ludzkości. Podczas gdy poprzednie rewolucje przemysłowe miały miejsce same z siebie ze względu na oczywiste korzyści, ta nowa “zielona” rewolucja może być wymuszona jedynie siłą.

Tak więc, podczas gdy do pewnego momentu kapitalizm przynosił ludzkości postęp przemysłowy, a zatem także społeczny, ten nowy “zielony” kapitalizm jest wyraźnie reakcyjny i wsteczny. Ludzkość nie ma być wyzwolona przez te nowe produkty, ale zniewolona, a nawet eksterminowana.

Te partie polityczne, które propagują to szaleństwo klimatyczne, są zatem wyraźnie faszystowskie w sensie Dimitroffa, aby czytelnik zrozumiał, dlaczego definicja Dimitroffa jest uważana za antypaństwową w Niemczech.

 

***

                                                             

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert