web analytics

Z inicjatywy European Media Cooperation, federalny lider Austriackiej Partii Wolności (FPÖ), Herbert Kickl, odpowiedział na serię pytań zadanych mu przez dziennikarzy europejskich niezależnych mediów. Wywiad wzbudził wielkie zainteresowanie wśród sił patriotycznych daleko poza granicami Austrii.

 

El Correo de España (Hiszpania).

Pytanie: Kanclerz federalny Kurz stanął po stronie Węgier, które odrzucają kwoty dla afgańskich uchodźców. Czy uważa Pan, że konserwatywny rząd austriacki może utrzymać tę pozycję, jeśli Zieloni będą jego sojusznikami?

Herbert Kickl: Przede wszystkim należy zauważyć, że Austria nie ma obecnie konserwatywnego rządu. Podczas gdy kanclerz Sebastian Kurz ogłasza w Austrii rzekomo twarde stanowisko wobec afgańskich imigrantów, jego ÖVP głosuje w Parlamencie Europejskim m.in. za przesiedleniem afgańskich uchodźców, wprowadzeniem mechanizmu dystrybucji, wydawaniem wiz humanitarnych, wstrzymaniem wszystkich repatriacji i ponowną oceną wszystkich negatywnych decyzji azylowych. Takie zachowanie wyborcze jest również zgodne z proimigracyjną linią Zielonych i w tym przypadku nie widać różnicy między ÖVP a Zielonymi.

Pytanie:Co taka koalicja niesie dla Austrii i co Pan sądzi o histerii klimatycznej w mediach?
.
Kickl: Jak dotąd, ten rząd federalny udowodnił, że nie jest w stanie działać w odniesieniu do wszystkich głównych wyzwań, co znajduje również odzwierciedlenie w ostatnich sondażach, gdzie koalicja rządząca straciła większość wśród ludności.
Alarmistyczne doniesienia mediów na temat zmian klimatycznych sugerują, że po histerii związanej z Coroną, następna będzie histeria klimatyczna.

Pytanie:Czy rządowa kampania przeciwko politycznemu islamowi jest rzeczywista, czy tylko wizerunkowa? Co FPÖ chce zrobić przeciwko islamizacji?

Kickl: Równie niewiarygodna jak debata imigracyjna jest dyskusja wokół walki z politycznym islamem. FPÖ, ze swoim ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych Herbertem Kicklem, pokazała, że islamizm można skutecznie zwalczać jedynie poprzez podejmowanie restrykcyjnych działań. Na przykład Herbert Kickl kazał wydalić wielu imamów. Nie należy się tego spodziewać po obecnym ministrze spraw wewnętrznych ÖVP Nehammerze. Wręcz przeciwnie, jego ministerstwo poniosło katastrofalną porażkę w okresie poprzedzającym atak terrorystyczny w Wiedniu w listopadzie 2020 roku, ponieważ atakowi temu można było zapobiec.

Pytanie: Sondaże pokazują, że FPÖ zyskuje coraz większą przychylność wyborców. Czy uważa Pan, że FPÖ ponownie odegra kluczową rolę w tworzeniu rządu w następnych wyborach?.

<Kickl: Dzięki konsekwentnemu i jednoznacznemu stanowisku FPÖ wobec działań rządu federalnego w sprawie Corony oraz całkowicie nadmiernego ograniczenia praw obywatelskich, FPÖ udało się ustabilizować swój wskaźnik poparcia ponownie w okolicach 20 procent. Będziemy wytrwale kontynuować naszą drogę i naszym celem jest, aby w średniej perspektywie stać się ponownie decydującą siłą w Austrii.

Pytania zadał Álvaro Peñas, El Correo de España (Hiszpania).

Vokativ (Chorwacja).

Pytanie:Austriacka Partia Wolności prowadziła kampanię przeciwko wprowadzeniu euro pod koniec lat 90-tych, natomiast na początku lat 2010-tych zaproponowała wprowadzenie w UE północnej i południowej waluty euro. Jakie jest dziś stanowisko FPÖ w sprawie euro?
.
Kickl: W związku z kryzysem korony debata ekonomiczna na temat euro zeszła obecnie na dalszy plan – jednak wysokie zadłużenie Unii właśnie z powodu tego kryzysu, jak również ogromne nadmierne zadłużenie poszczególnych krajów członkowskich sprawi, że wkrótce kwestia przyszłości wspólnej waluty znów stanie się gorąca. Stanowisko w sprawie euro jest nierozerwalnie związane z kwestią naszego stanowiska w sprawie Unii Europejskiej. I tutaj ostatnie wydarzenia po raz kolejny pokazały, że Unia nie jest zdolna do zarządzania kryzysem. FPÖ opowiada się za współpracą między suwerennymi państwami europejskimi, ale wspólna unia walutowa powinna być kształtowana tylko przez te państwa, które należą do porównywalnych gospodarek.

Pytanie:Ponieważ Austria jest członkiem Inicjatywy Trzech Mórz, jakie jest stanowisko FPÖ w sprawie przyszłych kierunków rozwoju tej inicjatywy i roli Austrii w niej? Ponadto, co Pan sądzi o ostatnich sugestiach z Niemiec dotyczących ewentualnego członkostwa Niemiec w inicjatywie?

Kickl: Każde wzmocnienie współpracy środkowoeuropejskiej w dziedzinie gospodarczej jest sensowne i pożądane. Zaangażowanie Republiki Federalnej Niemiec byłoby w zasadzie pożądane. Jednak w obliczu orientacji polityki (zagranicznej) Berlina taka integracja przyniosłaby przede wszystkim niepokoje i znacznie skomplikowałaby, a nawet podważyła wspólne stanowiska, które z pewnością występują wśród obecnych członków.

Pytanie: FPÖ była jedną z niewielu europejskich partii z tzw. obozu narodowo-populistycznego, która odważnie występowała przeciwko dyktaturze korony i konsekwentnie sprzeciwiała się represyjnym środkom epidemiologicznym. Jak Pan sądzi, jakie są przyczyny różnego podejścia różnych europejskich partii narodowo-populistycznych do tej kwestii i jaki będzie tego rezultat?

Kickl: W ostatnich miesiącach stało się jasne, że państwa, których prezydenci lub kanclerze chcą być postrzegani jako szczególni “wzorowi uczniowie” w koncercie europejskim, są gotowe do podjęcia szczególnie restrykcyjnych działań wobec własnej ludności. Należy tu wymienić kanclerz Niemiec Angelę Merkel i kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. Kurz, na przykład, bez mrugnięcia okiem akceptował łamanie konstytucji, a następnie odrzucał je jako “kruczki prawne”.
W rzeczywistości każdy rząd ma interes w tym, by wiedzieć jak najwięcej o działaniach poszczególnych obywateli i zapobiegać protestom na ulicach. Fakt, że obecnie częścią “nowej normalności” jest to, że nieuzbrojeni i pokojowo nastawieni emeryci są bici podczas demonstracji, jest jedną z osobliwości “kryzysu Corony”, który coraz bardziej przekształca się w “kryzys demokracji”.

Pytania zadał Leo Marić, Vokativ (Chorwacja).

Breizh-Info (Francja) i Lionel Baland (Belgia).

Pytanie:Konserwatywny kanclerz Sebastian Kurz (ÖVP) stoi na czele rządu ze swoją partią i Zielonymi, po tym jak wcześniej kierował rządem koalicyjnym z patriotyczną Partią Wolności (FPÖ).
.
Kickl: Tutaj trzeba wcześniej zaprzeczyć. Sebastian Kurz nie jest politykiem konserwatywnym. Reprezentuje on raczej arbitralne pozycje, które dostosowuje w zależności od sytuacji. W 2014 r. wezwał np. do “bardziej gościnnej kultury” dla Austrii. Następnie, gdy w 2015 roku miliony migrantów ekonomicznych i osób ubiegających się o azyl szturmowały granice Unii, zdał sobie sprawę, że społeczeństwo nie reaguje zbyt pozytywnie na ten rozwój sytuacji i przyjął rzekomo antyimigrancką linię. W 2020 roku, pod rządami rzekomo konsekwentnego kanclerza federalnego Sebastiana Kurza, Republika Austrii miała najwyższe wskaźniki imigracji i azylu w całej Europie, w stosunku do liczby ludności Partia Ludowa mówi również widelcem w ostatniej debacie na temat przyjęcia afgańskich azylantów. Podczas gdy Kurz odrzuca przyjmowanie afgańskich azylantów stosując taktykę silnej ręki, jego ÖVP głosuje w Parlamencie Europejskim między innymi za przesiedleniem afgańskich uchodźców, wprowadzeniem mechanizmu dystrybucji, wydawaniem wiz humanitarnych, wstrzymaniem wszystkich repatriacji i ponowną oceną wszystkich negatywnych decyzji azylowych. Takie zachowanie wyborcze jest również zgodne z proimigracyjną linią Zielonych i w tym przypadku nie widać różnicy między ÖVP a Zielonymi.

Pytanie: Austriaccy patrioci z FPÖ rządzili jedną z austriackich prowincji, Burgenlandem, razem z socjaldemokratami z SPÖ. Czy wyobraża Pan sobie taką koalicję FPÖ-SPÖ lub SPÖ-FPÖ na poziomie krajowym? Czy możliwa jest koalicja FPÖ-Zieloni na wszystkich szczeblach władzy?

Kickl: W ramach socjaldemokratów istnieją zdecydowanie konstruktywne siły, z którymi współpraca układa się i może układać się również w przyszłości. Aby jednak taka koalicja była w ogóle możliwa w przyszłości, SPÖ musiałaby zdać sobie sprawę, że polityka powinna być prowadzona przede wszystkim dla własnego społeczeństwa i że Austria nie może być magnesem imigracyjnym dla całego świata. W Danii, na przykład, socjaldemokraci nauczyli się tej lekcji i odnoszą z nią sukcesy.

Pytanie:Jörg Haider był jednym z liderów Pańskiej partii i nadal jest najbardziej znany za granicą. Czy FPÖ nadal nosi w sobie jego polityczne dziedzictwo?

Kickl:Jörg Haider był niewątpliwie wyjątkowym talentem politycznym. Mimo wszystkich rozbieżności, które miały miejsce w 2005 roku, w 2008 roku, na krótko przed tragiczną śmiercią Haidera, doszło do debaty i zbliżenia. FPÖ w 2021 roku nosi w sobie jeszcze DNA Jörga Haidera. Nawet jeśli świat polityki poszedł do przodu.

Pytanie: Patriotyzm i nacjonalizm wzrasta w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), ale także w Słowenii i we Włoszech. Jaki jest Twój stosunek do patriotów w tych krajach? Czy jest Pan za utworzeniem w Parlamencie Europejskim dużej grupy, w której reprezentowane byłyby partie patriotyczne Europy?

<FPÖ od 2006 roku opowiada się za konsekwentną współpracą wszystkich demokratycznych i konstruktywnych sił patriotycznych na poziomie europejskim. Stworzenie jeszcze większej grupy patriotyczno-wolnościowej w Parlamencie Europejskim jest nie tylko pożądane, ale ta współpraca ostatecznie zadecyduje o trwaniu lub upadku Europy, jaką znamy. Założenie na początku lipca 2021 roku dużego europejskiego sojuszu z 16 partiami z 15 państw jest do tego doskonałą podstawą.

Pytanie: Jak powinna wyglądać polityka migracyjna Austrii w obliczu kryzysu w Afganistanie? Czy twój kraj powinien przyjmować Afgańczyków? Jakie rozwiązania popierasz w kwestii nielegalnej imigracji?

Kickl: Partia Wolności prowadzi konsekwentną politykę od początku lat 80-tych, jeśli chodzi o walkę z nielegalną imigracją i nadużywaniem systemu azylowego. Ostatnie wydarzenia w Afganistanie pokazują również, że prawdopodobnie mądrzej byłoby nie wysyłać europejskich żołnierzy do Afganistanu w celu pacyfikacji kraju, ale konsekwentnie szkolić tych młodych, silnych mężczyzn, którzy w ciągu ostatnich 20 lat szukali azylu w Europie i wysyłać ich z powrotem do kraju ich przodków, aby walczyli o wolność. Oczywiście nie należy się cieszyć z przejęcia władzy przez talibów, ale zasadniczym błędem byłoby otwarcie bram Europy dla wszystkich Afgańczyków, którzy chcą wyjechać. Zamiast tego należy stworzyć alternatywę ucieczki wewnątrzkontynentalnej, aby zapewnić ochronę i pomoc tym, którzy są rzeczywiście prześladowani w regionie i umożliwić im – tak szybko, jak to możliwe – powrót do domu.

Pytania zadawali Yann Valerie, Breizh-Info (Francja) i Lionel Baland (Belgia).

Centro Machiavelli (Włochy).

Pytanie:Jaki jest stan relacji z Legią Matteo Salviniego? We włoskich mediach często pojawiają się zakulisowe doniesienia o chęci połączenia sił z EPP.

Kickl: Lega jest od wielu lat zaprzyjaźnioną partią FPÖ, a Matteo Salviniego poznaliśmy i doceniliśmy jako wiarygodnego partnera.

Pytanie zostało zadane przez Daniele Scalea, Centro Machiavelli (Włochy).

Respublika (Litwa).

Pytanie:Czy Austria poparłaby surowe sankcje wobec Białorusi za organizowanie nielegalnej migracji do UE, odcięcie reżimu w Mińsku od międzynarodowego systemu płatności SWIFT oraz zamrożenie w zagranicznych bankach wszystkich białoruskich aktywów państwowych oraz funduszy urzędników i oligarchów? A może taka polityka całkowitej izolacji Białorusi tylko jeszcze bardziej wpędzi Łukaszenkę w ramiona Moskwy?

Pytanie: Po amerykańskim fiasku w Afganistanie, inwazja afgańskich “uchodźców” w Europie jest w pełnym rozkwicie, a sami Amerykanie wydają już miliardy dolarów na “integrację” deportowanych tam Afgańczyków. Jakie jest stanowisko Austrii w tej sprawie: Czy Europa również musi marnować pieniądze na integrację ludzi z obcej kultury?

<Kickl: FPÖ jest konsekwentnie przeciwna importowi afgańskich uchodźców do Europy, ponieważ integracja ludzi z archaicznych kultur z Zachodem wiąże się z ogromnymi problemami. O wiele bardziej rozsądne wydaje się nam stworzenie alternatywy dla lotów wewnątrzkontynentalnych w bezpośrednim sąsiedztwie Afganistanu, tak aby powrót osób ubiegających się o azyl do ich rzeczywistej ojczyzny mógł nastąpić jak najszybciej.

Pytanie:Dlaczego Europa w ciągu ostatnich 50 lat nie zdołała zintegrować diaspory muzułmańskiej i dlaczego nadal tworzą oni zamknięte getta w krajach UE, gdzie prawo krajowe jest de facto nieważne, ale “szariat” jest jak najbardziej obowiązujący?
.
Kickl: To pytanie opiera się na założeniu, że islam może być zintegrowany z Europą. Istotni uczeni, tacy jak Bassam Tibi czy Hamed Abdel-Samad, dostrzegają tu problemy zasadnicze, a doświadczenia z aglomeracji europejskich pokazują nam, że nasza kultura zachodnia może tolerować imigrację z krajów islamskich tylko w dawkach homeopatycznych. Dlatego nie uda nam się opanować problemów z islamskimi kontrkulturami nawet przy dalszych wysiłkach integracyjnych.

Pytanie:Czy Austria poparłaby ścisłą ochronę zewnętrznych granic UE i budowę barier nie do pokonania dla nielegalnych migrantów?

Kickl: Oficjalna Austria 2021 z kanclerzem Sebastianem Kurzem i jego zielonym wicekanclerzem nie poparłaby takich środków. FPÖ domaga się zarówno działań strukturalnych, jak i gotowości do długofalowej ochrony granic. Na przykład jako minister spraw wewnętrznych utworzyłem własną służbę ochrony granic, której zadaniem było zajmowanie się wyłącznie tą ochroną. Jednym z pierwszych posunięć nowego rządu federalnego Sebastiana Kurza była likwidacja tych sił ochrony granic.

Pytanie zostało zadane przez Algis Klimaitis, Respublika (Litwa).

Magyar Hírlap (Węgry).

Pytanie: Jakiego rodzaju współpracę proponuje Pan między Węgrami a Austrią w zakresie walki z nielegalną migracją, jak postrzega Pan węgierską politykę migracyjną?.

Kickl: FPÖ zawsze forsowała współpracę między Austrią a Węgrami – zwłaszcza w dziedzinie migracji – i bardzo pozytywnie ocenia politykę premiera Orbána krytyczną wobec migracji. Sensowne byłoby na przykład wprowadzenie wspólnego nadzoru – z udziałem austriackich i węgierskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa – na zewnętrznych granicach UE, tak aby Węgry nie musiały same ponosić tego obciążenia finansowego.

Pytanie: Jaki wpływ może mieć odejście Merkel na politykę austriacką i europejską?

Kickl: Wobec osób, które liczą na zastąpienie Angeli Merkel w wyborach parlamentarnych w Niemczech, nasze oczekiwania co do zauważalnej poprawy sytuacji w niemieckiej polityce są raczej niewielkie.

Pytanie zostało zadane przez Mariann Őry, Magyar Hírlap (Węgry).

Democracija (Słowenia).

Pytanie:Państwa partia opowiada się za wprowadzeniem “twardego północnego” i “miękkiego południowego” euro. W jaki sposób chcecie to zrobić (kryteria, parytet…), czy potrzebne są dwa banki centralne, co to oznacza dla stabilności Unii?.

Kickl: W obliczu obecnego kryzysu koronnego, zadłużenie państw europejskich wzrosło w ogromnym stopniu. Kryteria konwergencji, które początkowo uważano za nieodwołalne, nie są już warte papieru, na którym zostały zapisane. Prawie żadne państwo nie spełnia wymogów dotyczących deficytu, poziomu zadłużenia i stopy inflacji. Od miesięcy toczy się zakulisowa debata na temat coraz większego ograniczenia gotówki i wprowadzenia cyfrowego euro. Wszystkie te zmiany prowadzą do tego, że płatnicy netto są ponownie proszeni o przejęcie długów państw będących odbiorcami netto. Ta kalkulacja nie może się sprawdzić, tym bardziej, że po kryzysie euro w latach 2008/2009 państwa północne miały już przeniesione na siebie długi państw południowych. Dlatego opowiadamy się za tym, aby unia walutowa obejmowała tylko te państwa, które mają porównywalne gospodarki i dlatego mogą wspólnie zarządzać swoimi gospodarkami.

Pytanie: Jak Pana zdaniem Unia powinna zareagować na nową falę migracji, z którą wydaje się, że mamy do czynienia?.

Kickl: FPÖ od lat konsekwentnie opowiada się za tym, aby w końcu zatrzymać imigrację w Europie. Oprócz zaangażowania politycznego konieczne jest również zapewnienie państwom członkowskim instrumentów niezbędnych z jednej strony do ochrony granic, a z drugiej strony do wydalenia z kraju tych nielegalnych imigrantów, którzy już tu są.
W rzeczywistości Unia przez lata robiła z siebie kompletnego głupca, zwłaszcza w regionie Morza Śródziemnego, ponieważ dodatkowo wymuszała imigrację jako usługę wahadłową dla uchodźców pływających na łodziach.

Pytanie:Co Pan sądzi o próbach cenzury (zwłaszcza w internecie), które próbują wprowadzić globalistyczne elity w porozumieniu z brukselską eurokracją?.

Kickl: Internet mógłby znacząco wzbogacić kulturę demokratyczną, gdyby wolność słowa nie była permanentnie prześladowana przez autorytarnie nastawione reżimy za pomocą procedur cenzury. Dlatego odrzucamy wszelkie próby wywierania wpływu, cenzury, a także nacisku na poszczególnych użytkowników na różnych platformach. Wielkie platformy cyfrowe bardzo chętnie realizują te życzenia zastraszania rządów, ponieważ ich przywileje podatkowe zależą również od ich współpracy z poszczególnymi rządami i Radą Unii Europejskiej. Dlatego też powstaje nieświęty sojusz między gigantami technologicznymi a Unią.

Pytania zadał Bogdan Sajovic, Democracija (Słowenia).

Tygodnik ZurZeit (Austria).

Pytanie:Jak ważna jest dla Pana, z austriackiego i liberalnego punktu widzenia, współpraca z podobnie myślącymi siłami w innych krajach europejskich?

Kickl: FPÖ od 2006 roku masowo opowiada się za współpracą z europejskimi partiami prawicowymi. Każdy, komu zależy na przyszłości Europy, musi dążyć do zjednoczenia sił patriotycznych i liberalnych. Krajowe samozadowolenie jest tu nie na miejscu, ponieważ wyzwania są wielorakie, a wiele z nich można rozwiązać jedynie w europejskiej jedności.

Pytanie: Gdzie widzi Pan mocne strony FPÖ w Europie, co Partia Wolności może wnieść do lepszej Europy z dala od centralizmu?.

Kickl: Partia Wolności ma – w przeciwieństwie do wielu nowych fundacji – długą tradycję w spektrum partyjnym, a zatem również dużą akceptację w ramach europejskiej prawicy. Ze względu na geopolityczne położenie Republiki Alpejskiej, Austria odgrywa o wiele ważniejszą rolę niż wynikałoby to z jej liczby ludności. Ze względu na federalistyczną strukturę Republiki Austrii, aspekt ten ma ogromne znaczenie w debacie politycznej w Austrii. A więcej federalizmu byłoby również bardzo dobre dla Unii.


.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert